Sing to Jehovah - Albanian

001-P Virtytet e Jehovait
MP3

AAC
002-P Të falënderojmë, o Jehova!
MP3

AAC
003-P Perëndia është dashuri
MP3

AAC
004-P Të bëjmë një emër të mirë para Perëndisë
MP3

AAC
005-P Krishti, shembulli ynë
MP3

AAC
006-P Lutja e shërbëtorit të Perëndisë
MP3

AAC
007-P Kushtimi i krishterë
MP3

AAC
008-P Darka e Zotërisë
MP3

AAC
009-P Lёvdoni Jehovain, Perёndinё tonё!
MP3

AAC
010-P Ja ku jam, mё dёrgo!
MP3

AAC
011-P T’i gëzojmë zemrën Jehovait
MP3

AAC
012-P Premtohet jeta e përhershme
MP3

AAC
013-P Lutja e falënderimit
MP3

AAC
014-P Po bëj çdo gjë të re
MP3

AAC
015-P Krijimi zbulon lavdinë e Jehovait
MP3

AAC
016-P Nxitoni drejt Mbretërisë së Perëndisë!
MP3

AAC
017-P Përpara, ju Dëshmitarë!
MP3

AAC
018-P Dashuria besnike e Perëndisë
MP3

AAC
019-P Premtimi i Perëndisë për parajsën
MP3

AAC
020-P Beko mbledhjet tona!
MP3

AAC
021-P Lum të mëshirshmit!
MP3

AAC
022-P Jehovai është bariu im
MP3

AAC
023-P Jehovai, forca jonë
MP3

AAC
024-P T’i mbajmë sytë te ky çmim
MP3

AAC
025-P Të provojmë se jemi dishepuj
MP3

AAC
026-P Ec me Perëndinë!
MP3

AAC
027-P Të marrim anën e Jehovait
MP3

AAC
028-P Kënga e re
MP3

AAC
029-P Të ecim me integritet
MP3

AAC
030-P Kjo është dita e lavdishme e Jehovait
MP3

AAC
031-P Jemi Dëshmitarë të Jehovait
MP3

AAC
032-P Ji i palëkundur dhe i patundur
MP3

AAC
033-P Mos u frikësoni prej tyre
MP3

AAC
034-P Të jetojmë në lartësinë e emrit që mbajmë
MP3

AAC
035-P Mirënjohës për durimin hyjnor
MP3

AAC
036-P «Atë që Perëndia e ka bashkuar»
MP3

AAC
037-P Shkrimet janë të fymëzuara nga Perëndia
MP3

AAC
038-P Hidhja barrën tënde Jehovait
MP3

AAC
039-P Paqja jonë
MP3

AAC
040-P Vazhdoni të kërkoni më parë Mbretërinë
MP3

AAC
041-P Adhuro Jehovain në rininë tënde
MP3

AAC
042-P Ndihmoni të dobtit
MP3

AAC
043-P Rri zgjuar, qëndro i patundur, bëhu i fuqishëm
MP3

AAC
044-P Të marrim pjesë me gëzim në korrje
MP3

AAC
045-P Përparo!
MP3

AAC
046-P Jehovai është Mbreti ynë!
MP3

AAC
047-P Të përhapim lajmin e mirë
MP3

AAC
048-P Të ecim çdo ditë me Jehovain
MP3

AAC
049-P Jehovai është streha ime
MP3

AAC
050-P Modeli hyjnor i dashurisë
MP3

AAC
051-P Të lidhemi ngushtë me Jehovain
MP3

AAC
052-P Ruaj zemrën
MP3

AAC
053-P Të punojmë së bashku në unitet
MP3

AAC
054-P Duhet të kemi besim
MP3

AAC
055-P Ja jeta më në fund!
MP3

AAC
056-P Të lutem dëgjoje lutjen time
MP3

AAC
057-P Meditimi i zemrës sime
MP3

AAC
058-P Lutja ime e kushtimit
MP3

AAC
059-P Perëndisë i jemi kushtuar!
MP3

AAC
060-P Ai të bën të fortë
MP3

AAC
061-P Ç'lloj personi duhet të jem?
MP3

AAC
062-P Kujt i përkasim?
MP3

AAC
063-P Të rrimë besnikë
MP3

AAC
064-P Jetoje të vërtetën
MP3

AAC
065-P Kjo është udha
MP3

AAC
066-P T'i shërbejmë Jehovait me gjithë shpirt
MP3

AAC
067-P Çdo ditë të lutem, o Jah
MP3

AAC
068-P Lutja e të përvuajturit
MP3

AAC
069-P Më bëj të njoh udhët e tua
MP3

AAC
070-P Të sigurohemi për gjërat më të rëndësishme
MP3

AAC
071-P Fryma e shenjtë: Dhuratë e Perëndisë
MP3

AAC
072-P Të kultivojmë cilësinë e dashurisë
MP3

AAC
073-P Kini dashuri të zjarrtë nga zemra
MP3

AAC
074-P Gëzimi i Jehovait
MP3

AAC
075-P Arsyet tona për gëzim
MP3

AAC
076-P Jehovai, Perëndia i paqes
MP3

AAC
077-P Ji falës
MP3

AAC
078-P Shpirtgjerësia
MP3

AAC
079-P Fuqia e mirëdashjes
MP3

AAC
080-P Cilësia e mirësisë
MP3

AAC
081-P «Na jep më shumë besim»
MP3

AAC
082-P Imitoni butësinë e Krishtit
MP3

AAC
083-P Na duhet vetëkontroll
MP3

AAC
084-P «Po, dua!»
MP3

AAC
085-P Të shpërblyer nga Jehovai
MP3

AAC
086-P Gra besnike, motra të krishtere
MP3

AAC
087-P Tani jemi një
MP3

AAC
088-P Fëmijët na i ka besuar Perëndia
MP3

AAC
089-P Thirrja e ngrohtë e Jehovait: «Ji i mençur, biri im!»
MP3

AAC
090-P Flokët e bardhë, një kurorë bukurie
MP3

AAC
091-P Perëndia Jehova është im Atë dhe Mik
MP3

AAC
092-P «Prediko fjalën»
MP3

AAC
093-P Le të ndriçojë drita juaj
MP3

AAC
094-P Të kënaqur me dhuratat e mira të Perëndisë
MP3

AAC
095-P «Provoni dhe shijoni se sa i mirë është Jehovai!»
MP3

AAC
096-P Kërkoni ata që e meritojnë
MP3

AAC
097-P Përpara, shërbëtorë të Mbretërisë!
MP3

AAC
098-P Mbillni farёn e mbretёrisё
MP3

AAC
099-P Të lëvdojmë Mbretin e ri të tokës
MP3

AAC
100-P Jemi ushtria e Jehovait
MP3

AAC
101-P Tё përhapim tё vёrtetën e Mbretёrisё
MP3

AAC
102-P Bashkohuni në këngën e Mbretërisë!
MP3

AAC
103-P Shtëpi më shtëpi
MP3

AAC
104-P Të lëvdojmë Jah
MP3

AAC
105-P Qiejtë shpallin lavdin e Perëndisë
MP3

AAC
106-P Të fitojmë miqësinë me Jehovain
MP3

AAC
107-P Ejani në malin e Jehovait!
MP3

AAC
108-P Lëvdoni Jehovain për Mbretërinë e tij
MP3

AAC
109-P T’i thurim lavdi të parëlindurit të Jehovait!
MP3

AAC
110-P Veprat e mrekullueshme të Perëndisë
MP3

AAC
111-P ‘Unë thërras!’
MP3

AAC
112-P Jehova, Perëndi i madh
MP3

AAC
113-P Mirënjohës për Fjalën e Perëndisë
MP3

AAC
114-P Libri i Perëndisë–Një thesar
MP3

AAC
115-P Ta bëjmë të suksesshme udhën tonë
MP3

AAC
116-P Drita shkëlqen gjithnjë e më shumë
MP3

AAC
117-P Duhet të mësojmë
MP3

AAC
118-P Mikpritni njëri-tjetrin
MP3

AAC
119-P Ejani! Freskohuni
MP3

AAC
120-P Bindu! Dëgjo! Merr bekim!
MP3

AAC
121-P Inkurajoni njëri-tjetrin
MP3

AAC
122-P Mijëra vëllezër
MP3

AAC
123-P Barinjtë, dhurata në njerëz
MP3

AAC
124-P Jini mikpritës
MP3

AAC
125-P T’i jemi besnikë teokracisë
MP3

AAC
126-P Vepër e dashurisë
MP3

AAC
127-P Vendi që mban emrin e Jah
MP3

AAC
128-P Skena e kësaj bote po ndryshon
MP3

AAC
129-P Të rrokim shpresën tonë
MP3

AAC
130-P Mrekullia e jetës
MP3

AAC
131-P Jehovai siguron shpëtimin
MP3

AAC
132-P Kënga e fitores
MP3

AAC
133-P Kërkoni Jehovain për shpëtimin tuaj
MP3

AAC
134-P Përfytyro çdo gjë të re
MP3

AAC
135-P Të qëndrojmë deri në fund
MP3

AAC